היה קורס מעשיר ומלמד מאד!


הליווי הצמוד, ההתעקשות על הבנה מלאה וחוסר


הוויתור על ההתקדמות האישית של כל אחד ואחת בקורס. תודה רבה!

 

 
יהונתן חוטינר, ינואר 2022
יהונתן חוטינר