הקשר בין בריאות לעושר

איך הבריאות שלכם משפיעה על חשבון הבנק שלכם ולמה אתם צריכים להתייחס לבריאות כמו אל מניה